Shankbit

Westernstångbett är en typ av bett som används inom westernridning. Det består av en stång som ligger över hästens tunga och två sidostycken som fäster vid tyglarna.
Stångbettet används för att ge mer exakta signaler till hästen och för att hjälpa ryttaren att styra hästen i svängar och sidoförflyttningar.

Det finns olika typer av stångbett, men de flesta har en liknande grundläggande funktion