Lasso

Ett lasso är ett rep som är knutet i en snara och används för att fånga djur på avstånd, särskilt boskap. Lasson används i många boskapsskötande kulturer, däribland cowboys, gauchos och samiska renskötare.

Att använda ett lasso kräver en viss teknik och övning. Det svåraste med att använda ett lasso är att det kräver en god koordination mellan händerna och en noggrann bedömning av avståndet till djuret. Det är också viktigt att kasta lassot med rätt hastighet och riktning för att träffa målet. Det kan ta tid att lära sig tekniken, men med tillräcklig övning kan du bli expert på att använda lasso.