True Equine höpellets 20 kg

Ängshö med upp till 40 olika arter av gräs och örter i pelletsform

utan bindemedel och tillsatser. Hö är rikt på fibrer som bidrar till att hålla hästens grovtarm i balans. Den stora mångfalden av gräsarter gynnar många "goda" mikrober vilket stärker mikrobiotan i hästens grovtarm. Använd gärna Höpellets som ett komplement till grovfodret för att tillgodose behovet av en mångfald av växtarter och lägre sockerhalt. Lämpligt för äldre hästar eller hästar med dålig tandstatus. HÖPELLETS ersätter inte vårt funktionsfoder Flourish EVOLVE (fd. TOTAL Horse Feed), men är ett utmärkt komplement till ditt grovfoder.