Flourish Horse Health EVOLVE

Evolve är den nya, uppgraderade sammansättningen av fd. TOTAL Horse Feed. Evolve betyder utvecklas på engelska. För det är vår uppgift som hästägare, att utvecklas och frodas tillsammans med våra hästar. Evolve är en unik sammansättning där alla råvaror har sin uppgift i hästens fodersmältningssystem. Fibrer, hackelse och örter är sammansatta för att ge god stöttning till hästens fodersmältningssystem och i förlängningen immunförsvaret.