Schabrak

Schabrak är en produkt som placeras under sadeln för att minimera risken för skav. Det har också som syfte att ge sadeln extra stöd samtidigt som det skyddar hästen. Numera är schabrak även en populär modeacessoar inom ridsporten och som gärna matchar med ryttarens kläder.

Schabrak fyller faktiskt flera viktiga funktioner. De drar åt sig svett och smuts från hästen, vilket i sin tur håller din sadel ren och fin. De minskar friktionen mellan sadeln och hästen, och skyddar därmed hästens rygg mot eventuella skav. De fördelar vikten jämnare över hästens rygg och förbättrar sadelns balans.

När du väljer schabrak är det viktigt att dels utgå från hästens rygg, dels sadelns storlek och design. Ett hoppschabrak kan till exempel upplevas som för litet under en dressyrsadel med längre kåpor. Då kan det vara bra att i stället välja ett dressyrschabrak som är anpassat efter dressyrsadelns design. Vilket schabrak du i slutändan väljer, beror alltså å dig, din häst och vilken discipin du rider.